Pablo Software Solutions
ЦЪРКВА  НА  АДВЕНТИСТИТЕ  ОТ  СЕДМИЯ  ДЕН
ДИМИТРОВГРАД
          В седмицата от 4 до 12 април 2009 г. ЦАСД-Димитровград под ръководството на местния проповедник бр. Славчо Атанасов организира и проведе две успешни здравни изложения в градовете Меричлери и Симеоновград. На двете мероприятия присъствуваха над 130 души посетители, които в края бяха поканени да се присъединят към новосформирания клуб на здравето, който ще се провежда всяка седмица. Лекциите бяха проведени от видни адвентни лекари и медицински лица, като д-р Гергана Гешанова, д-р Емануил Генов и Екатерина Галинова. Специална благодарност изказваме на църковните членове, които присърце откликнаха на здравната служба - Иванка Димовска, Ангелина Стойчева, Нели Вълканова, Донка Маджунова, Румяна Христозова, Мара Илиева, Петранка Манолова, както и на нашите братя и сестри от Хасково и Харманли, които дойдоха да ни помагат. Дано Бог благослови мероприятието и чрез него да доведе до познание на истината всички, които биха се отзовали.
                                                                          От екипа на dimitrovgrad.sdabg.net

PIC_0088
PIC_0089
PIC_0090
PIC_0091
PIC_0092
PIC_0093
PIC_0094
PIC_0095
PIC_0096
PIC_0097
PIC_0098
PIC_0099
PIC_0100
PIC_0101
PIC_0102
PIC_0103
PIC_0104
PIC_0105
PIC_0106
PIC_0107